backPowrót do 1/2011
General and Professional Education
1/2011 pp. 43-56

Definiowanie efektów kształcenia na poziomie studiów wyższych dla kierunku pedagogika


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The scope of problems connected with defining the educational effects is presented in the paper. The questions of National Qualification Framework and educational effects for pedagogical undergraduate and graduate students are described.

Słowa kluczowe

educational effects, higher pedagogical education