backPowrót do 3/2014
General and Professional Education
3/2014 pp. 34-41

Сравнительный анализ результатов изучения доверия между участниками образовательного пространства в России и Польше


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The article presents the materials of the empirical research of trust culture between teachers and students of schools (gymnasia №32, Kaliningrad and school Gedanensis, Gdansk), a comparative analysis of the results of the survey. It contains diagrams. Preliminary conclusions are formulated.

Słowa kluczowe

trust, confidence of pupils to teachers and parents, trust teachers to students and their parents

Literatura

1. Dankin D.M., Doverye kak faktor stabilnosti /Uchenye zapiski IMEI. - Tom 2, №1. – 2012. – S. 7–23.

2. Zinchenko V.P., Belyanin A. ,V. Doverye v ekonomike i obshchestvennoy zhizni. – Fond «Liberalnaya missya» Moskva, 2010.

3. Kupreychenko A.B., Psikhologya doverya i nedoverya. – Izdatelstvo «Institut psikhologii RAN», - M., 2008.

4. Kupreychenko A.B., Tabkharova S.P., Doverye i nedoverye: sootnoshenye, kriterii, determinatsya / Uchenye zapiski IMEI. - Tom 2, №1. – 2012. – S. 57– 2.

5. Fukuyama F., Doverye, sotsialnyye dobrodeteli i put k protsvetanyu. - M.: AST, Yermak, 2004. – 732 s.

6. Erikson E., Identichnost: yunost i krizis: Per. s angl./ Obshch. red. i predisl. Tolstykh A.V. - M.: Izdatelskaya gruppa "Progress", 1996. - 344 s.