Rada naukowa


Redaktor Naczelny

Alla Matuszak - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Polska


Komitet Naukowy

Alla Matuszak - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Polska - Przewodnicząca

Aaliya Ahmed - Uniwersytet w Kaszmirze, Indie

Jarek Janio – Santa Ana College, Santa Ana, California, USA

Nijolė Janulaitienė – Litewska Akademia Wojskowa, Litwa

Josef Jurman – VSB- Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy

Sabina Kołodziej - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Polska

Darina Kumičákova – Uniwersytet w Żilinie, Słowacja

Elżbieta Perzycka – Uniwersytet Szczeciński, Polska

Czesław Plewka, Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska

Aneesa Shafi – Uniwersytet w Kaszmirze, Indie


Redaktorzy tematyczni

Alla Matuszak - Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Polska

Czesław Plewka - Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie, Polska


Redaktorzy językowi

Jarek Janio – Santa Ana College, Santa Ana, California, USA – język angielski

Izabela Stefaniak – Akademia Morska w Szczecinie, Polska – język polski


Redaktor statystyczny, Redaktor techniczny

Zbigniew Matuszak – Akademia Morska w Szczecinie, Polska