Numer 01/2011

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.