Numer 01/2009

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.