Numer 01/2016

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.