Numer 03/2013

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.