Numer 01/2012

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.