Numer 02/2014

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.