Numer 03/2017

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.