Numer 02/2016

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.