Numer 01/2017

Wersja drukowana General and Professional Education jest wersją pierwotną wydawanego czasopisma.