backPowrót do 2/2015
General and Professional Education
2/2015 pp. 84-91

pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

Among the many seafaring profession Marine Electro Automation officer profession is still one of the most sought. Maritime universities are trying to adapt to the rapidly changing needs of the labor market. In response to the needs of shipowners electro automation profession was established at Maritime University of Szczecin. The article presents the specificity of training Marine Electro Automation officers at the Faculty of Mechanical Engineering of Maritime University of Szczecin. Rising requirements of graduates of this specialization and global rules on the education of students force universities to provide modern science base. The article describes the specialized laboratories, which are the main factor determining the quality of education.

Słowa kluczowe

marine electro-automation officer, quality of education, the STCW convention

Literatura

1. Śmierzchalski R., Automatyzacja systemu elektroenergetycznego statku. Wyd. Gryf, Gdańsk 2004, ISBN-83-921110-5-2.

2. Plan studiów i program nauczania dla kierunku Mechatronika na specjalności Elektroautomatyka okrętowa (EO) studia stacjonarne I stopnia. Maszynopis, Akademia Morska, Szczecin 2011.

3. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, London, 7 July 1978.

4. Akt końcowy Konferencji Stron Międzynarodowej Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw i pełnienia wacht (STCW) z 1978 r., Philippine International Convention Centre w Manili,  21-25.06.2010.

5. ZIELONA ENERGETYKA - Rozwój bazy B+R dla energetyki wiatrowej na Akademii Morskiej w Szczecinie (http://www.zielonaenergetyka.eu/ accessed on 19.02.2015).

6. Matuszak Z,. Charakterystyka kształcenia oficera mechanika okrętowego w Akademii Morskiej w Szczecinie w czasie postępującej globalizacji. General and Professional Education, 1/2012, pp. 29-35 ISSN 2084-1469.

7. Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Rozwój i promocja kierunków technicznych w Akademii Morskiej w Szczecinie. Maszynopis, Akademia Morska, Szczecin 2009.

8. Difort-Dura A., Matuszak Z., Mechatronika – nowy kierunek nauczania na Akademii Morskiej w Szczecinie. General and Professional Education, 1/2010, pp. 36-41.

9. http://www.cruiseshipjob.com, accessed on 19.02.2015.