backPowrót do 3/2015
General and Professional Education
3/2015 pp. 38-45

Modelowanie numeryczne i symulacja ruchu statku w kształceniu kadry morskiej


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The share and the meaning of numerical modeling and computer simulations has been increasing in the educational process of marine staff. It refers to both engineers and operators. Simulation results often allow to present and show unmeasurable phenomena or phenomena difficult to measure to the educated staff. The paper presents a simulation model for a sea vessel movement. Simulations enable changes to be observed and the identification of the vessel dynamics as an object of course control. The presented model allows also for tracking how forces and torques affecting the hull change divided into direction and source.

Słowa kluczowe

educational process of marine staff, simulation model for a sea vessel movement

Literatura

1. Abramowski T., Żelazny K., Szelangiewicz T., Numerical analysis of effect of asymmetric stern of ship on its screw propeller efficiency, Polish Maritime Research 4(67) 2010 Vol 17; pp. 13-16.

2. Abramowski T., Numerical Investigation Of Airfoil In Ground Proximity, Journal of Theoretical And Applied Mechanics 45, 2, pp. 425-436.

3. Abramowski T., Prediction Of Propeller Forces During Ship Maneuvering, Journal of Theoretical And Applied Mechanics 43, 1, pp. 157-178.

4. Dudziak J., Teoria okrętu. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1988.

5. Fossen T.I., Guidance and control of ocean vehicles. John Wiley & Sons Ltd., Chichester 1994.

6. Królikowski T., Nikonczuk P., Przybylski M., Neural model of wind force coefficients affecting the hull, International Journal of Applied Mechanics and Engineering,  vol. 17 2012 pp.867-871.

7. Lisowski J., Statek jako obiekt sterownia automatycznego. Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1981.

8. Łosiewicz Z., Nikończuk P., Królikowski T., Ogólna koncepcja neuronowego systemu eksperckiego identyfikacji stanu technicznego okrętowego silnika głównego, Logistyka 09/2014; 2014(3):3987-3991.

9. Nikończuk P., Pielka D., Komputerowe testy adaptatywne, I Konferencja „Nowe technologie w kształceniu na odległość”, Materiały konferencyjne Koszalin, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2005, s. 185-188.

10. Nikończuk P., Pielka D., Kształcenie kadr morskich na odległość w kontekście konwencji STCW78/95, II Krajowa Konfererncja Naukowa „Nowe technologie w kształceniu na odległość”, Materiały konferencyjne Koszalin –Osieki 2006, s. 57-59.

11. Nikończuk P., Kompetencje załóg morskich według IMO pozwalające na optymalizację procesów sterowania statkiem morskim, Krajowe Sympozjum Dydaktyczno-Naukowe Kształcenie Kadr Morskich, Gdańsk, 22 czerwca 2006.

12. Nikończuk P., Królikowski T., Śledzenie odporne trajektorii ruchu statku, Logistyka 6/2011, s. 3043-3049.

13. Perez T., Ship Motion Control, Springer-Verlag, London 2005.

14. Volker B., Practical ship hydrodynamics. Butterworth-Heinemann, Oxford 2000.