backPowrót do 3/2015
General and Professional Education
3/2015 pp. 46-51

"Notatki z wykładów" – nagrywanie a prawo autorskie


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The paper presents speculations on the way students make notes and record academic teacher’s lectures. The question whether these recordings are legal and their distribution allowed is raised in the article. The authors consider what is the level of student awareness regarding this issue and what are the practices in this regard. The intention of this article is to help answer these questions on the basis of existing legislation, taking into consideration the results of a survey conducted on a selected group of students of technical universities from Szczecin (Poland).

Słowa kluczowe

education, lecture, copyright, intellectual property, public function

Literatura

1. Mediateka NCBJ (https://vimeo.com/ncbj, dostęp: 02.05.15).

2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późnzm.).

3. Niesporek M., Wykład kontrolowany, „Gazeta uniwersytecka UŚ”, 9 (159) czerwiec 2008.

4. Ogólnopolskie forum studentów (http://www.pap.edu.pl/pytania-nowego-studenta-f12/ nagrywanie- wykladow-czy-jest-to-mozliwe-t1206.html, dostęp 01.05.15).

5. Indor.pl (http://forum.infor.pl/topic/309043-nagrywanie-wykladow-sprawa-karna/, dostęp 01.05.15).

6. Dziennik Internautów (http://di.com.pl/sonda,wyniki,5972.html, dostęp 03.05.15).

7. https://www.youtube.com/watch?v=sUpstJmiRH0, dostęp 03.05.15.

8. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z późnzm.).

9. Ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późnzm.).