backPowrót do 2/2016
General and Professional Education
2/2016 pp. 3-9

Neurolingwistycznie programowana edukacja


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The neurolinguistic programming is the knowledge of subjective experience, model of effective communication and instrument of the personal change. NLP is a set of techniques of interpersonal communication aimed at creating and modifying patterns of perception and thinking in humans, their understanding of the world helping them experiment and delete all kinds of obstacles in their work to achieve the desired success and a sense of total fulfillment in life. NLP emphasizes the need to observe the students in the school reality. A particular interest in NLP is to provide the more efficient ways of learning and formatting the skills. By using NLP in education it is possible to achieve such a state, when the learning process is the most efficient. However, in order to do so, teachers need to be able to communicate efficiently and effectively with children and teenagers. Implementation of the process of teaching - learning in contemporary school - according to the assumptions of the neurolinguistics programming - should lead to the development of not only students but also teachers. Only teachers looking for the new strategies in education, improving their workshop, can become guarantors of high quality of teaching.

Słowa kluczowe

education, skills develop, strategies in education, effective communication, personal change, technique of interpersonal communication, NLP

Literatura

1. Adler, H., Heather, B., NLP w 21 dni, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

2. Churches, R., Terry, R., NLP dla nauczycieli. Szkoła efektywnego nauczania, Gliwice 2010.

3. Kowalski, M., Koszyk, I., Śliwa, S., (red) Edukacja i/a mózg .Mózg a/i Edukacja, Wyd. Impuls, Kraków 2016,

4. O’Connor J., J. Seymour, NLP. Szkolenia dla menedżerów i trenerów, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2002.

5. Sikorski, W., ( praca zbiorowa) Neuroedukacja Jak wykorzystać potencjał mózgu w procesie uczenia się, Wydawnictwo Dobra Literatura, Słupsk 2015.

6. Spitzer, M., Jak uczy się mózg, PWN, Warszawa 2012.

7. Żylińska. M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2013.