backPowrót do 4/2016
General and Professional Education
4/2016 pp. 48-52

Edukacyjne korzyści uczestnictwa pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Szczecinie w projekcie „Marine Power - podniesienie jakości kształcenia na kierunku mechatronika w Akademii Morskiej w Szczecinie”


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

Courses for academic teachers, both teaching and substantive ones, are simultaneously one of the simplest and the most effective method of improving education quality. The paper presents main activities carried out at the Marine Engineering Faculty of the Maritime University of Szczecin within the Marine Power project. The main goal of the project was an improvement of the education quality in the field of mechatronics, one out of 3 fields of studies at the Faculty. The improvement shall be obtained by providing courses and foreign internships for the academic teachers and the development of a bilingual e-learning platform. The paper includes short descriptions of tasks along with the statistical data and educational benefits for the Faculty resulting from the participation of the teachers in the project.

Słowa kluczowe

education quality, educational benefits, foreign internships, Marine Engineering Faculty

Literatura

1. McDavid, J., Harari, H., Social Psychology, Englewood Cliffs, New York 1968.

2. Reykowski, J., Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, w: Psychologia (red.) T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1995.

3. Stanik, J.M., Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa1980.

4. Stanik, J.M., Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 6, suplement, 1997, s. 41-54.

5. Stanik, J.M., Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI), UŚ, Katowice 1994.

6. Szewczuk, W., Psychologia, WSiP, Warszawa 1990.

7. Włodarski, Z., Matczak, A., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1996.

8. Tomaszewski, T., Psychologia, PWN, Warszawa 1995.

9. Zieliński, J., Skłonności do hipertrofii edukacyjnej przyczyną trudności w funkcjonowaniu społecznym współczesnej młodzieży, General and Professional Education, 2, 2016, s. 65-70.