backPowrót do 4/2016
General and Professional Education
4/2016 pp. 53-59

Syndrom egocentryzmu profilem ujawniającym się u uczniów ze zróżnicowanymi uzdolnieniami edukacyjnymi


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The situation in which student can regulate the self-image may include a tendency to hyperactivity learning. This peculiar ,,educational hypertrophy" could then stimulate the man to keep up or shaping syndrome of self-centeredness. Therefore, the aim of this study was an attempt to capture the correlation of the severity of self-centeredness among adolescents , taking into account their level of cognitive abilities (youth above-average and optimal cognitive abilities). The research group was formed with 120 eighteen-year students from selected sub-Carpathian schools. Respondents with extraordinary educational abilities (60 people) were assigned to group headline on the basis of their success in the National and the International Olympics of Subject, which took place in the years 2011 - 2013, the amount of time that they spend on education and habitual leisure activities.

Słowa kluczowe

self-centeredness, capable student, education, social functioning, disorder

Literatura

1. McDavid, J., Harari, H., Social Psychology, Englewood Cliffs, New York 1968.

2. Reykowski, J., Osobowość jako centralny system regulacji i integracji czynności, w: Psychologia (red.) T. Tomaszewski, PWN, Warszawa 1995.

3. Stanik, J.M., Asocjalność nieletnich przestępców jako przedmiot psychologicznej diagnozy klinicznej, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa1980.

4. Stanik, J.M., Możliwości diagnozy różnicowej stanów reaktywnych za pomocą testu SUI, Postępy Psychiatrii i Neurologii, 6, suplement, 1997, s. 41-54.

5. Stanik, J.M., Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI), UŚ, Katowice 1994.

6. Szewczuk, W., Psychologia, WSiP, Warszawa 1990.

7. Włodarski, Z., Matczak, A., Wprowadzenie do psychologii, WSiP, Warszawa 1996.

8. Tomaszewski, T., Psychologia, PWN, Warszawa 1995.

9. Zieliński, J., Skłonności do hipertrofii edukacyjnej przyczyną trudności w funkcjonowaniu społecznym współczesnej młodzieży, General and Professional Education, 2, 2016, s. 65-70.