backPowrót do 3/2017
General and Professional Education
3/2017 pp. 23-26

Edukacja studentów w zakresie rozpoznawania technicznych zabezpieczeń dokumentów


pdf Pobierz pełny tekst pdf

Streszczenie

The security of legal transactions is closely associated with confidence in the content of documents. In modern blanks numerous methods of technical protection are used, but even the best technical means will not stop counterfeiting, if the documents’ users are not able to verify them properly. Police and border guard officers participate in specially designed courses, which is not so common among the officials. In view of the large number of document templates and the implementation of necessary upgrades, it is vital to continuously improve the qualifications of administrative staff. In addition, also the students of such fields as law, administration and economics should be equipped with the necessary knowledge and skills to recognize counterfeits. On the path of professional development they will work with documents every day, and their knowledge and experience gained during the training will form a very effective way to limit the activities of fraudsters.

Słowa kluczowe

students’ education, security prints, documents’ technical security, falsification of documents, anti-counterfeiting activities

Literatura

1. Fijałkowska, A., Dokumenty najczęściej fałszowane w województwie śląskim, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, red. H. Kołecki, Poznań, 2014.

2. Hołyst, B., Technika kryminalistyczna u progu XXI wieku, Prokuratura i Prawo, nr 5, 1995, s.7-24.

3. Jagiełło, D., Statystyczne ujęcie oraz poziom świadomości społecznej w odniesieniu do przestępczości skierowanej przeciwko dokumentom, [w:] Dokument i jego badania, red. R. Cieśla, Wrocław, 2014.

4. Kling, T., Szkolenie urzędników ze struktury, zabezpieczeń i rozpoznawania dokumentów, Człowiek i Dokumenty, nr 20, 2011.

5. Koźmiński, L., Wiedza i świadomość urzędników oraz funkcjonariuszy Policji w obszarze znajomości zabezpieczeń i weryfikacji autentyczności dokumentów publicznych, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, red. H. Kołecki, Poznań, 2012.

6. Lewandowski, R., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego i publicznego, Copernican Journal of Finance &Accountiong, vol. 2, issue 2, 2013, s. 100-101.

7. Sławik, K., Nowe tendencja w fałszerstwach, zwłaszcza dokumentów, [w:] Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Tom II, red. Z. Kegel, Wrocław, 2002.

8. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych dz. U. 2008 Nr 223, poz. 1458.

9. Wójcik, T., Bobrowski, M., Ewolucja standardów bezpieczeństwa w polskich dokumentach, [w:] Technicznokryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych, red. H. Kołecki, Poznań, 2012.

10. Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce opracowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/13824,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa-2014.html (dostęp 6.06.2016).

11. http://sluzba-jst.gov.pl/4ses/servlet/MainServlet?wbts:page=core.article.show&id_article=100000000021&uid= mbox100000000009mitem100000000136 (dostęp: 2.08.2016). 

12. http://www.dcb.com.pl/szkolenia/programy/rozpoznawanie-autentycznosci-dokumentow-szkolenie-pelne (dostęp: 1.08.2016).

13. http://www.gdp-krakow.pl/szkolenia/nowosc-identyfikacja-autentycznosci-dokumentow/ (dostęp 1.08.2016).

14. http://www.nauka.gov.pl/uczelnie-publiczne/wykaz-uczelni-publicznych-nadzorowanych-przez-ministra-wlasciwego-ds-szkolnictwa-wyzszego-publiczne-uczelnie-akademickie.html (dostęp 3.08.2016).

15. http://www.romaniszyn.com.pl/kursy-i-szkolenia/szkolenia-kasjerskie/rozpoznawanie-autentycznosci-dokumentow-publicznych-i-podpisow.html (dostęp 2.08.2016).

16. https://prawo.amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0009/169065/Weryfikacja-autentycznoci-dokumentow.pdf (dostęp 3.08.2016).

17. https://usosweb.uwm.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2421S2-KBDkrym (dostęp 3.08.2016).

18. https://www.pikw.pl/weryfikacja-dokumentow-tozsamosciowych-oraz-administracyjnych,art_76_134.html (dostęp 1.08.2016).

19. http://kryminalistyka.pl/szkolenia-ptk/ (dostęp 1.08.2016).

20. http://www.legal.org.pl/1,1,szkolenia,3 (dostęp 1.08.2016).

21 http://www.pwpw.pl/Kompetencje/Ekspertyzy.html (dostęp 1.08.2016).